ŻERKSEE 2019 x VOLXZONE 10th Anniversary

Dziesięć lat, czyli 120 miesięcy, 3652 dni, 87648 godzin- tyle czasu minęło od chwili, gdy w naszych głowach zaświtał pomysł stworzenia pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych w Europie e-magazynów poświęconych miłośnikom tuningu. Na ziemi jest tylko jedno miejsce, w którym mogliśmy uczcić ten jubileusz.

Ten years, or 120 months, 3652 days, 87648 hours – that’s how much time has passed since the idea of ​​creating the first in Poland and one of the first e-magazines devoted to tuning lovers in Poland. There is only one place on earth where we could celebrate this jubilee.

Tym razem nie będzie to typowa relacja ze zlotu. Angażując się w wydarzenie takie jak to, trudno o rzeczowe i przede wszystkim obiektywne opisanie tego, co działo się na miejscu. Jakie jest Żerksee by Wolfsgruppe (dla nas wciąż VAG Event) i miejscowość Żerków wie niemal każdy, dlatego o oczywistych sprawach pisać nie trzeba. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że okrągłe urodziny VOLXZONE mogliśmy świętować właśnie podczas tej znakomitej imprezy, to dla nas najlepszy z możliwych prezentów. Pozwól, że w drodze wyjątku nie będziemy opisywać tego, co działo się w Żerkowie w dniach 4-7 lipca, ponieważ tym razem ten w dużej mierze nasz zlot każdy musi opisać sobie sam, z kolei tym, którzy nie mogli świętować z nami, zostawiamy obszerną fotorelację.

To miejsce to za to idealny punkt do tego, by podziękować wszystkim, którzy na przestrzeni lat zawsze nieśli nam bezinteresowną pomoc i przyczynili się do sukcesu tej edycji Żerksee by Wolfsgruppe X VOLXZONE 10th Anniversary Edition, dokładając do jej niesamowitego klimatu swoją cegiełkę.

To oczywiście Twoja zasługa, Drogi Uczestniku. Mamy nadzieję, że forma zaproszenia wyraźnie dała Ci do zrozumienia, jak ważną osobą dla nas jesteś.

Dziękujemy naszym przyjaciołom, którzy pomogli nam zarówno przed, jak i w trakcie trwania imprezy, ale także wspierają nas mentalnie na co dzień: Magda Bielawska, Marta Wróblewska, Emilia Arcimowicz, Karolina Slizewska, Daria Kramarczyk, Janusz Slizewski, Maciej Wróblewski, Rafał Sommerfeld, Marek Chmielewski, Kamil Lusiński, Paweł Pułkotycki, Piotr Gradzewicz, Mateusz Stawicki. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym powstało trzecie drukowane wydanie naszego magazynu: Wojciech Liszega, Przemysław Miłobędzki, Łukasz Janecki, Hubert Helwig, Andreas Pfeffer, Sebastian Spaleniak, Jan Federmann, Klaus Peret Krenmayr, Jonas Meyer, Kevin Spannberger, Marcin Szrot, Wolfgang Koller, Swen Munten, Tommy Kramer, Krzysztof Pigła, Krzysztof Chęć, Marek Zientarski, Piotr Skrzydło, Bremi Breakboy, Robert Unterrainer, Remigiusz Woźniczak, Andreas Wolff, Michael Ernhardt, Mario Bacher, Paweł Muc, Krzysztof Woś, Kamil Słowicki, Przemysław Woźniak, Maciej Witkowski, Jacek Sobiech.

Dziękujemy tym, którzy przez lata nieśli nam bezinteresowną pomoc: Dawid Potulski, Mariusz Conek, Michał Grala, Łukasz Maciejewski.
I wreszcie dziękujemy tym, bez których dziesiąte urodziny VOLXZONE nie miałyby miejsca w Żerkowie, tym magicznym dla nas miejscu: Przemysław Brzozowski, Joanna Marciniak, Patryk Soczka, Jarosław Połczyński, Bartosz Janiszewski. Bez Was na pewno by się nie udało, z Wami przetrwamy kolejnych 10 lat!

DZIĘKUJEMY!

Shiny Garage, Wolfsgruppe, Folwark Klasyków, gepfeffert.com, Concrete Company, Finest BBQ, Seaside, Dreamvag, XS Mag, XS Carnight, odjazdowenaklejki.pl, MoMan.pl, MAPET TUNING, H&R Polska, Czesław Air Suspensions, PDKlassiks.com, Doppelganger, Are U 9ted?, FLY Garage, vwpomorze.pl, MTS Technik, No.1 Group, Milord, Lowstyle, KeeP RusTy, Batalion, Kult Garage, Pittworks, VAGPlayers, StylePoznan, Praustbande, Gstld., VAG Community Finland

This time it will not be a typical report from the event. By engaging in an event such as this, it is difficult to describe objectively what was happening on the meeting. What is Żerksee by Wolfsgruppe (still a VAG Event for us) and the village of Żerków knows almost everyone, so we do not have to write about obvious matters. We are proud and happy that we could celebrate the round birthday of VOLXZONE during this great event, this is the best gift for us. Let us, by way of exception, not describe what happened in Żerków on 4-7 July, because this time, to a large extent our event, must be described to each of us by you, in turn for those who couldn’t celebrate with us we have extensive photorelation.

This place is the perfect point to thank all those who over the years have always given us selfless help and contributed to the success of this edition of Żerksee by Wolfsgruppe X VOLXZONE 10th Anniversary Edition, adding to its amazing atmosphere its brick.

It is of course your merit, Dear Participant. We hope that the invitation form clearly gave you an understanding of how important you are to us.

We would like to thank our friends who have helped us both before and during the event, but also support us mentally every day: Magda Bielawska, Marta Wróblewska, Emilia Arcimowicz, Karolina Slizewska, Daria Kramarczyk, Janusz Slizewski, Maciej Wróblewski, Rafał Sommerfeld, Marek Chmielewski, Kamil Lusiński, Paweł Pułkotycki, Piotr Gradzewicz, Mateusz Stawicki. Thank you to everyone who created the third printed edition of our magazine: Wojciech Liszega, Przemysław Miłobędzki, Łukasz Janecki, Hubert Helwig, Andreas Pfeffer, Sebastian Spaleniak, Jan Federmann, Klaus Peret Krenmayr, Jonas Meyer, Kevin Spannberger, Marcin Szrot, Wolfgang Koller, Swen Munten, Tommy Kramer, Krzysztof Pigła, Krzysztof Chęć, Marek Zientarski, Piotr Skrzydło, Bremi Breakboy, Robert Unterrainer, Remigiusz Woźniczak, Andreas Wolff, Michael Ernhardt, Mario Bacher, Paweł Muc, Krzysztof Woś, Kamil Słowicki, Przemysław Woźniak, Maciej Witkowski, Jacek Sobiech.

We thank those who for years have been providing us with selfless help: Dawid Potulski, Mariusz Conek, Michał Grala, Łukasz Maciejewski.And finally, thank you, without whom the tenth birthday of VOLXZONE would not have taken place in Żerków, this magical place for us: Przemysław Brzozowski, Joanna Marciniak, Patryk Soczka, Jarosław Połczyński, Bartosz Janiszewski. Bez Was na pewno by się nie udało, z Wami przetrwamy kolejnych 10 lat! Without you, we would certainly not succeed, we will survive the next 10 years with you!

THANK YOU!

Shiny Garage, Wolfsgruppe, Folwark Klasyków, gepfeffert.com, Concrete Company, Finest BBQ, Seaside, Dreamvag, XS Mag, XS Carnight, odjazdowenaklejki.pl, MoMan.pl, MAPET TUNING, H&R Polska, Czesław Air Suspensions, PDKlassiks.com, Doppelganger, Are U 9ted?, FLY Garage, vwpomorze.pl, MTS Technik, No.1 Group, Milord, Lowstyle, KeeP RusTy, Batalion, Kult Garage, Pittworks, VAGPlayers, StylePoznan, Praustbande, Gstld., VAG Community Finland

ShinyGarageBaner0

PEŁNA GALERIA | FULL GALLERY