ZGŁOSZENIA OTWARTE Nazwa: II Piknik Klasycznych VW i Porsche Data: 01-03 września 2017 Miejsce: Folwark Konny Hermanów, Nowe Miasto nad Wartą, POLSKA