ZGŁOSZENIA – Żerksee by Wolfsgruppe

Formularz zgłoszeniowy aktywny będzie od 15 kwietnia do 16 czerwca 2018 roku. Do prawidłowego wysłania zgłoszenia wypełnić należy wszystkie pola formularza.

Wszelkie pytania odnośnie Żerksee by Wolfsgruppe, lub problemów z wysłaniem zgłoszenia prosimy kierować na adres: wolfsgruppe@volxzone.com, lub za pośrednictwem Facebook’a: fb.com/Wolfsgruppe

! UWAGA !

Maksymalna wielkość każdego zdjęcia to 1 MB (1048576 bajtów). Dozwolone formaty zdjęć to: GIF, PNG, JPG lub JPEG

Poprawne przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone komunikatem „Twoje zgłoszenie zostało wysłane. Dziękujemy!” oraz wiadomością email, przesłaną na podany przez Ciebie adres.

The application form will be active from April 15th to June 16th, 2018. For the correct sending the registration form you should fill all fields.

Any questions regarding to Żerksee by Wolfsgruppe or problems with sending the application should be sent to: wolfsgruppe@volxzone.com, or through the Facebook: fb.com/Wolfsgruppe

! NOTE !

The maximum size of each photo is 1 MB (1048576 bytes). Permitted image formats are: GIF, PNG, JPG or JPEG 

Correct acceptance of the application will be confirmed by the message „Your application has been sent. Thank you!” And the email message, mailed to the address you provided.

Formularz zgłoszeniowy zamknięty / Application form closed 

Pytania /Questions –  wolfsgruppe@volxzone.com