Expo Tuning Torino 2019

Podczas gdy nasze marcowe i kwietniowe rozpoczęcia sezonu aurą przypominają jeszcze zimowe spoty, nasi przyjaciele z Włoch mogą bawić się w o wiele bardziej komfortowych warunkach.

While our March and April season beginnings resembles the winter spots, our friends from Italy can play in much more comfortable conditions.

Expo Tuning Torino 2019

Expo Tuning Torino relacjonujemy już po raz czwarty. Tegoroczną, siódmą już edycję, możemy zaliczyć do szczególnie udanych. Wszystko dzięki doświadczeniu Organizatorów, dla których taka impreza to nie pierwszyzna. Obserwacja podobnych branżowych eventów zaowocowała bardzo dobrą znajomością tematu, co z kolei przełożyło się na pozytywny efekt organizacji ETT. Expo Tuning Torino to nie typowy zlot, a raczej precyzyjnie zorganizowane targi, które przyciągają nie tylko ‘garażowych’ tunerów takich jak my, ale także przedstawicieli najbardziej liczących się w branży firm, które prezentują swój asortyment i auta demonstracyjne.

We are reporting the Expo Tuning Torino for the fourth time. This year, the seventh edition, we can count as particularly successful. All thanks to the experience of the organizers, for whom such an event is not the first. Observation of similar industry events resulted in a very good knowledge of the subject, which in turn translated into a positive effect of the ETT organization. Expo Tuning Torino is not a typical show, but rather precisely organized fair that attract not only 'garage’ tuners like us, but also representatives of the most important companies in the industry that present their range and demonstration cars.

Expo Tuning Torino 2019

Dla nas najciekawsze są oczywiście prywatne auta, których budowa wymaga nie tylko pomysłu i odpowiednich środków, ale przede wszystkim ogromnego samozaparcia i wielu nieprzespanych nocy podczas budowy. Takie auta zawsze skrywają najbardziej intrygujące historie. Z perspektywy VOLXZONE plusem jest też fakt, że Włosi, podobnie jak pozostali Europejczycy, kochają Volkswageny i Audi. Szczerze mówiąc, te dwie marki zdecydowanie wiodły prym, deklasując pod względem liczby nawet włoskie produkty!

For us, the most interesting are of course private cars, whose construction requires not only an idea and appropriate resources, but above all, huge perseverance and many sleepless nights during construction. Such cars always hide the most intriguing stories. From the perspective of VOLXZONE, it is also a plus that Italians, like other Europeans, love Volkswagen and Audi. To be honest, these two brands definitely led the way, outclassing even Italian products in terms of numbers!

Expo Tuning Torino 2019

Expo Tuning Torino 2019

Expo Tuning Torino 2019

Expo Tuning Torino 2019

Expo Tuning Torino 2019

Na przepięknej, nowoczesnej hali wystawowej można było natknąć się na samochody zmodyfikowane w każdym klimacie. Oznacza to, że nadal tu i ówdzie można było spotkać auta przerobione w raczej zapomnianym już stylu śródziemnomorskim i no-name. Niemniej, taki klimat stanowił zdecydowaną mniejszość i potraktować go można bardziej jako ciekawostkę, aniżeli podwalinę włoskiej sceny. Na plus można zaliczyć gustownie zmodyfikowane Fiaty Uno pierwszej generacji, choć to jedyny naprawdę dobry przykład aut z Półwyspu Apenińskiego, które odpowiadałyby nam stylem. No, może poza kilkoma znacznie młodszymi egzemplarzami Punto.

On the beautiful, modern exhibition hall you could come across cars modified in every climate. This means that it was still possible here and there to meet cars converted into a rather forgotten Mediterranean style and no-name style. Nevertheless, such a climate was a decided minority and can be treated more as a curiosity than the foundations of the Italian scene. The plus is tastefully modified Fiat Uno of first generation, although it is the only really good example of cars from the Apennine Peninsula, which would suit our taste. Well, maybe apart from a few much younger Puntos.

Expo Tuning Torino 2019

Expo Tuning Torino 2019

Expo Tuning Torino 2019

Ale przejdźmy do tego, co tygrysy lubią najbardziej. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o grupę VAG, Włosi jak żaden inny naród potrafią zadbać o różnorodność. W halach ETT było więc dosłownie wszystko, od bardzo klasycznego Garbusa zbudowanego zgodnie z kanonami starej szkoły, po zupełnie szalonego Garbusa w stylu Hot-Rod, od pierwszej generacji Audi A3 w stylu OEM+, po najnowszą generację z poszerzonym nadwoziem i ogromnym spoilerem na tylnej klapie. Słowem, każdy znajdzie tu coś dla siebie.

But let’s get to what tigers like the most. I have the impression that when it comes to the VAG group, Italians like any other nation can take care of diversity. In the ETT halls, there was literally everything from the very classic Beetle built in accordance with the canons of the old school, to the completely crazy Beetle in the style of Hot-Rod, from the first generation of Audi A3 in the style of OEM+ to the latest generation with widened body and a huge spoiler on the tailgate. In a word, everyone will find something for themselves.

Expo Tuning Torino 2019

Expo Tuning Torino 2019

Expo Tuning Torino 2019

Expo Tuning Torino 2019

Expo Tuning Torino 2019

Do godnych wzmianki projektów możemy zaliczyć zielone Porsche 911 na obręczach EtaBeta Turbo, żółte Scirocco Mk3 na RAD48, Mk2 Rallye na Fifteen52 Tarmac, obniżoną do granic jaskrawą Skodę Superb na felgach Audi, ponadczasowe Audi RS2 w kolorze srebrnym, czy zielone Polo 6R na Rotiform SIX. Ostatnie generacje świetnie reprezentowało także Audi Q5 na Rotiform LAS-R, oraz T-Roc na obręczach Vossen HF2.

For remarkable projects we can include green Porsche 911 on EtaBeta Turbo rims, yellow Scirocco Mk3 on RAD48, Mk2 Rallye on Fifteen52 Tarmac, much lowered Skoda Superb on Audi rims, timeless Audi RS2 in silver, or green Polo 6R on Rotiform SIX. The last generations also perfectly represented the Audi Q5 on the Rotiform LAS-R, and the T-Roc on the Vossen HF2 rims.

Expo Tuning Torino 2019

Expo Tuning Torino 2019

Expo Tuning Torino 2019

Expo Tuning Torino 2019

Cały ten tuningowy karnawał podkreślały najdziksze z możliwych kolory, największe i najbardziej niecodzienne felgi i masa innych dodatków, które wpływają na niesamowity eklektyzm całej wystawy. Również dzięki licznie przybyłym gościom z Belgii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, czy Szwajcarii, Expo Tuning Torino 2019 możemy zaliczyć do bardzo udanych. Siódma edycja ETT to zdecydowanie Szczęśliwa Siódemka.

This entire tuning carnival has emphasized the wildest possible colors, the largest and most unusual rims and the mass of other additives that affect the amazing eclecticism of the entire exhibition. Also thanks to many guests from Belgium, Germany, France, Spain and Switzerland, Expo Tuning Torino 2019 can be considered very successful. The seventh edition of ETT is definitely a Happy Seven.

ShinyGarageBaner0

PEŁNA GALERIA | FULL GALLERY