OldSchoolSuicide Party 2018

Dziś imprezy motoryzacyjne wiążą się zazwyczaj z wyszukaną lokalizacją, masą dodatkowych atrakcji i autami zbudowanymi za bajońskie sumy. Na szczęście wciąż istnieją też zloty takie jak OldSchoolSuicide Party, które czerpią z tradycyjnych wartości i stawiają na stary, dobry chillout w gronie przyjaciół.

Today, motoring events are usually associated with a sophisticated location, a mass of additional attractions and cars built with big money. Fortunately, there are also shows such as the OldSchoolSuicide Party, which draw on traditional values and put on a good old chillout with friends.

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

Kiedy za oknem robi się już słonecznie i ciepło, to dla nas niezawodny znak, że wielkimi krokami zbliża się nowy fascynujący sezon. Spośród wielu imprez, wśród których wybieramy nasze osobiste otwarcie, zawsze najbardziej lubiliśmy właśnie tę: OldSchoolSuicide Party. Dziś, gdy kalendarz tuningowy dosłownie pęka w szwach, szczególnie cenimy sprawdzone zloty z klimatem, które wiążą się z najlepszymi wspomnieniami, nowo zawartymi przyjaźniami i dobrym samopoczuciem niezależnie od tego, którą z poprzednich edycji mamy akurat na myśli. Czy w deszczu, czy w upale, dokładnie tak jest w przypadku OSSP, które za sprawą niepowtarzalnej atmosfery podbiło nasze serca wiele lat temu, już podczas pierwszej wizyty. Czym więc zlokalizowana w Wilczynie, niewielkiej miejscowości w Wielkopolsce, impreza zdobyła naszą sympatię?

When it is sunny and warm outside, it is a reliable sign for us that the new fascinating season is fast approaching. From among many events, among which we choose our personal opening, we have always liked this one: OldSchoolSuicide Party. Today, when the tuning calendar literally bursts at the seams, we especially value events with the climate that is associated with the best memories, newly made friendships and well-being regardless of which of the previous editions we have in mind. Whether in the rain or in the heat, this is exactly what happened in the case of OSSP, which, thanks to the unique atmosphere, won our hearts many years ago, during the first visit. So, why the event in Wilczyn, a small town in Wielkopolska, took our sympathy?

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

Jak wspomniałem, głównym atutem OSSP jest klimat. Najkrócej rzecz ujmując, to bardziej rodzinne spotkanie, na którym wygłodniali po zimie miłośnicy VW (a w ostatnich latach nie tylko), mogą wreszcie dobrze się zabawić z ludźmi z zupełnie przeciwległych zakątków kraju i stałymi gośćmi z Niemiec. W tym roku, choć oficjalny termin zakładał otwarcie bram dopiero w piątek, najbardziej stęsknieni rozłożyli leżaki już w czwartek rano. W ten sposób rozpoczęła się celebracja jubileuszowej, dziesiątej edycji OldSchoolSuicide Party! Aż trudno uwierzyć, że minęła już dekada, odkąd organizatorzy zwołali pierwsze spotkanie w Mrówkach, położonych zaledwie sześć kilometrów od obecnego centrum wydarzeń. Przez ten czas OSSP ewoluowało, ale wciąż utrzymane jest w tym samym spokojnym tonie, który co roku przyciąga dziesiątki wiernych stałych bywalców.

As I mentioned, the main advantage of OSSP is the climate. In short, this is a more family-friendly meeting, where fans of VW have starved after the winter (and not only in recent years), can finally have fun with people from completely opposite corners of the country and regular guests from Germany. This year, although the official deadline was to open the gates on Friday, the most homesick were spread out on the Thursday morning. This is how the celebration of the tenth anniversary of OldSchoolSuicide Party began! It is hard to believe that it has been a decade since the organizers made the first meeting in Mrówki, located just six kilometers from the current center of event. During this time, the OSSP has evolved, but it is still kept in the same calm tone, which attracts dozens of loyal patrons every year.

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

Pomimo okrągłej rocznicy, ekipa OldSchoolSuicide nie zdecydowała się na fanfary, konfetti i celebrytów prowadzących imprezę- i bardzo dobrze, bo ta impreza wcale ich nie potrzebuje. Tu liczy się przede wszystkim odpoczynek i miłe wspomnienia, i w tym miejscu warto wspomnieć o bodaj jedynym odstępstwie od znanej formuły, a mianowicie o grupowym zdjęciu wszystkich uczestników, które z pewnością stanie się idealną pamiątką i talizmanem przywołującym dobre chwile na co najmniej kolejnych dziesięć lat. Pozostałe elementy, takie jak prezentacje aut pod sceną i kultowe NSW (Nocne Straszenie Wiewióry- jeśli nie wiesz o czym mowa, sprawdź na YouTube) wystarczą, by OSSP uznać za wystarczająco atrakcyjne pod względem rozrywki. Grill, leżak, schłodzone piwo i głośny śmiech są tu o wiele, wiele bardziej rozchwytywaną formą spędzania wolnego czasu.

Despite the round anniversary, the OldSchoolSuicide team decided not to fanfares, confetti and celebrities leading the party – and very well, because this event does not need them. First of all, rest and pleasant memories count here, and it is worth mentioning the only deviation from the known formula, namely a group photo of all participants, which will surely become an ideal souvenir and talisman evoking good moments for at least the next ten years. Other elements, such as the presentation of cars under the stage and iconic NSS (Night Squirrel Scaring – if you do not know what we talk about, check on YouTube) is enough for the OSSP to be considered attractive enough in terms of entertainment. Barbecue, deckchair, chilled beer and loud laughter are a much, much more sought-after form of spending free time here.

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

Taki opis mógłby wróżyć, że w Wilczynie nie ma znaczenia to, jakim autem przekroczy się bramę wjazdową. Otóż nic bardziej mylnego: jak na tak kameralną imprezę, poziom wystawionych projektów należy uznać za bardzo wyśrubowany. OSSP zapewnia też pod tym względem bardzo dużą różnorodność, od chłodzonych powietrzem Garbusów, przez klasyczne kanciaste Audi i zawsze obecne Golfy Mk1 i Mk2, aż po świeższe generacje modeli z koncernu VAG. W ramach odmiany, na równo ułożonej kostce można spotkać także kilka przerobionych w dobrym guście BMW, czy Mercedesów. Nasz wybór samochodu zlotu? Wypieszczone srebrne Audi 90 ‘Zająca’, którego klasyczna forma perfekcyjnie zgrywa się z założeniami i nazwą imprezy.

Such a description could foretell that in Wilczyn, it does not matter what car the entrance gate will cross. Well, nothing more wrong: for such an intimate event, the level of projects exhibited should be considered very high. The OSSP also provides a very large diversity in this respect, from the air-cooled Beetles, through the classic angular Audis and the ever-present Golfs Mk1 and Mk2, to the fresher generations of models from the VAG concern. As part of the variety, on the equally arranged cube, you can also find a few of the BMW or Mercedes modified in good taste. Our choice of car of the show? Cute silver Audi 90 by ‘Zając’, whose classic form perfectly matches the assumptions and name of the event.

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

OldSchoolSuicide Party 2018

Mogę się założyć, że każdy, kto choć raz odwiedził OldSchoolSuicide Party, już nigdy nie będzie chciał pominąć tej pozycji w swoim corocznym grafiku wyjazdów. W powietrzu w Wilczynie unosi się coś, co przyciąga fanów VW jak jakiś silny czar. Mam nadzieję, że jest na tyle silny, by działać przynajmniej przez kolejną dekadę!

I can bet that everyone who has ever visited the OldSchoolSuicide Party will never want to skip this item in their annual trip schedule. In the air in Wilczyn there is something that attracts VW fans like some strong spell. I hope it is strong enough to last for at least another decade!

ShinyGarageBaner0

ROZDANIE NAGRÓD | OSSP 2018 AWARDS

PEŁNA GALERIA | FULL GALLERY