#Wolfsgruppe VAG Event 2024 x VOLXZONE 15th Anniversary.

#PL – Czym jest VAG Event?

W 2008 roku postawiliśmy wszystko na jedną kartę, i czerpiąc inspirację z najlepszych imprez VW w Europie, stworzyliśmy Wofsgruppe VAG Event: pierwszy w Polsce i jeden z niewielu wówczas w Europie event wyłącznie na zaproszenia. Zamknięta impreza z wyselekcjonowanymi projektami z miejsca zyskała uznanie, a nas zmotywowało to do dalszych działań. VAG Event już przy drugiej edycji przyciągnął gości z zagranicy, a także zagraniczne media. Zlot szybko urósł do rangi jednej z najważniejszych pozycji wśród fanów Volkswagena i Audi z całej Europy i nie tylko. Przez dziesięć edycji odwiedzili nas goście z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Francji, Belgii, Holandii, Portugalii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Rosji i innych państw. Śmiało możemy powiedzieć, że przynajmniej w tej części kontynentu staliśmy się prekursorami zlotów ze ścisłą selekcją, na których liczy się sprawdzona ekipa, klimat i topowe projekty.

Rekordowa pod względem frekwencji dziesiąta edycja zakończyła oficjalną karierę VAG Eventu. Sentyment jednak pozostał, dlatego pod szyldem Żerksee by Wolfsgruppe, w znacznie luźniejszej formie kontynuowaliśmy spotkania w Żerkowie przez kolejne lata. W 2024, między innymi z okazji 15-lecia VOLXZONE, wracamy w starej i sprawdzonej, niepowtarzalnej i zorganizowanej formule. To niezwykła okazja uczestnictwa dla wszystkich tych, którzy za VAG Eventem się stęsknili, ale również tych, którzy zawsze chcieli tego doświadczyć, ale z jakiegoś powodu nie było im to dane.

Teraz albo nigdy! Czekamy na Twoje zgłoszenie, abyś razem z nami udał się w podróż do najlepszych lat sceny VAG, abyśmy razem tworzyli tę historię.

#What is VAG Event?

In 2008, we put everything on one card and, drawing inspiration from the best VW events in Europe, we created Wofsgruppe VAG Event: the first invitation-only event in Poland and one of the few in Europe at that time. The closed event with selected projects immediately gained recognition, which motivated us to take further action. VAG Event, already in its second edition, attracted guests from abroad, as well as foreign media. The event quickly grew to become one of the most important among Volkswagen and Audi fans from all over Europe and beyond. During ten editions, we were visited by guests from Germany, the Czech Republic, Slovakia, Austria, France, Belgium, the Netherlands, Portugal, Ireland, Lithuania, Latvia, Russia and other countries. We can confidently say that, at least in this part of the continent, we have become the forerunners of events with strict selection, which rely on a proven team, climate and top projects.

The tenth edition, which was record-breaking in terms of attendance, ended the official career of the VAG Event. However, the sentiment remained, so under the banner of Żerksee by Wolfsgruppe, we continued meetings in Żerków in a much looser form for the following years. In 2024, on the occasion of the 15th anniversary of VOLXZONE, we will return in the old and proven, unique and organized formula. This is an extraordinary opportunity to participate for all those who missed the VAG Event, but also for those who always wanted to experience it, but for some reason were not allowed to do so.

Now or never! We are waiting for your application so that you can join us on a journey to the best years of the VAG scene, so that together we can create this history.

#PL – Polecane noclegi

W przypadku braku miejsc noclegowych na terenie MCT, polecamy wybrać jedną z poniższych pozycji:

Pałac Tarce
Tarce 20
63-200 Jarocin
502-314-004
Odległość od terenu zlotu: 11 kilometrów

Hotel Jarota
Sportowa 6
63-200 Jarocin
627-473-104
Odległość od terenu zlotu: 12 kilometrów

Folwark Konny Hermanów
Hermanów 1
63-040 Hermanów
607-426-664
Odległość od terenu zlotu: 11 kilometrów

#EN – Recommended accommodation

If there will be no more accommodations in the MCT area, we recommend choosing one of the following options:

Palac Tarce
Tarce 20
63-200 Jarocin
502-314-004
Distance from the main event area: 11 kilometers

Hotel Jarota
Sportowa 6
63-200 Jarocin
627-473-104
Distance from the main event area: 12 kilometers

Folwark Konny Hermanow
Hermanow 1
63-040 Hermanow
607-426-664
Distance from the main event area: 11 kilometers

– FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY | APPLICATION FORM –
Wolfsgruppe VAG Event 2024 x VOLXZONE 15th Anniversary

04-07.07.2024

Formularz zgłoszeniowy aktywny będzie w terminie 1 kwietnia do 31 maja 2024 roku. Do prawidłowego wysłania zgłoszenia wypełnić należy wszystkie pola formularza.

Wszelkie pytania odnośnie Wolfsgruppe VAG Event 2024 x VOLXZONE 15th Anniversary, lub problemów z wysłaniem zgłoszenia prosimy kierować na adres: vagevent2024@volxzone.com, lub za pośrednictwem Facebook’a: fb.com/Wolfsgruppe

! UWAGA !

Maksymalna wielkość każdego zdjęcia to 1 MB (1048576 bajtów). Dozwolone formaty zdjęć to: GIF, PNG, JPG lub JPEG

Poprawne przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone komunikatem „Twoje zgłoszenie zostało wysłane. Dziękujemy!” oraz wiadomością email, przesłaną na podany przez Ciebie adres.

The application form will be active from April 1st to May 31st, 2024. For the correct sending the registration form you should fill all registration form fields.

Any questions regarding to Wolfsgruppe VAG Event 2024 x VOLXZONE 15th Anniversary or problems with sending the application should be sent to: vagevent2024@volxzone.com, or through the Facebook:
fb.com/Wolfsgruppe 

! NOTE !

The maximum size of each photo is 1 MB (1048576 bytes). Permitted image formats are: GIF, PNG, JPG or JPEG 

Correct acceptance of the application will be confirmed by the message „Your application has been sent. Thank you!” And the email message, mailed to the address you provided.

  Imię i nazwisko / Name

  Nick lub Ksywka / Nick

  Aktualny adres e-mail / E-mail adress

  Numer telefonu / Telephone number

  Numer rejestracyjny / License plate no.

  Liczba pasażerów / Number of passengers

  Marka auta | Brand

  Model auta | Model

  Silnik | Engine

  Zdjęcia zgłaszanego auta | Car pictures:

  #1. Przód / prawy bok | Front / right side (max. 1MB)

  #2. Tył / lewy bok | Rear / left side (max. 1MB)

  #3. Wnętrze / środek | Interior (max. 1MB)

  #4. Komora / silnik | Engine bay (max. 1MB)

  Opis auta oraz modyfikacji, krótka historia pojazdu, dodatkowe informacje, ewentualne linki do tematów na forach. Description of car modifications, short history and additional information about car, url to car fanpage or forum thread.

  Tabela rozmiarów koszulek - Sprawdź przed wyborem koszulki! / T-shirt size table . Check before choosing!

  Koszulka zlotowa kierowcy / Event T-shirt for the driver :Damska / FemaleMęska / Male
  Rozmiar koszulki kierowcy / T-shirt size for the driver: SMLXLXXL