Konkurs Auto Roku 2018

Czas mija nieubłaganie. Dopiero co opublikowaliśmy pierwszy w 2018 roku materiał, a już czas podsumować minione 12 miesięcy. Tradycyjnie zebraliśmy w tym celu zaprezentowane w 2018 projekty w jednym materiale, abyś mógł zdecydować, które z nich zasługuje na miano Auta Roku. Zasady są proste: poniżej przypominamy najważniejsze fakty dotyczące każdego z aut, a Ty wybierasz swoje ulubione, głosując na nie w umieszczonej na dole strony ankiecie. Proste, prawda?

Głosowanie trwa od chwili publikacji materiału do dnia 31.01.2019. Wyniki ogłosimy w artykule dnia 5.02.2019.
DO DZIEŁA!

Time passes inexorably. We have just published the first material in 2018 and it’s time to sum up the past 12 months. Traditionally, we have collected for this purpose the projects presented in 2018 in one material, so that you can decide which one deserves to be called the Car of the Year. The rules are simple: below we remind you the most important facts about each car, and you choose your favorite, by voting for it in the survey placed at the bottom of the page. Simple, right?

Voting starts from the moment of publication of the material and ends on 31.01.2019. The results will be announced in the article on February 5th 2019
VOTE!

ShinyGarageBaner0

1. Volkswagen Passat B2 / Tobias Latocha / DE

Volkswagen Passat, uniwersalne nadwozie kombi, zachowawczy butelkowozielony kolor, silnik 1.6- to jeden z najmniej ekscytujących opisów samochodu w historii motoryzacji. Wystarczy jednak rzut oka na zdjęcia by przekonać się, że słowa często nie idą w parze z faktycznym stanem rzeczy. Passat B2 Tobiasa to najlepszy dowód na to, że przy odpowiednim podejściu żadne auto nie musi być bezpłciowe. Idealnie odbudowane nadwozie, utrzymane w oldschoolowym klimacie wnętrze, pneumatyczne zawieszenie i repliki genialnych felg BBS e52. Wystarczy, by zyskać miano Auta Roku?

Volkswagen Passat, universal estate body, conservative bottle-green paint, 1.6 engine- it is one of the least exciting car descriptions in the history of motoring, but a glance at the pictures is enough to convince you that the words often do not go hand in hand with the actual state. The Tobias Passat B2 is the best proof that with the right approach no car has to be asexual. Perfectly rebuilt body, maintained in the old school style interior, pneumatic suspension and replicas of the brilliant BBS e52 rims. Is it enough to be called the Car of the Year?

2. Volkswagen Polo, Golf, Beetle, Jetta, Scirocco / Marcin Idzik / PL

Większość z nas marzy o choćby jednym nieskazitelnie utrzymanym, oryginalnym klasycznym Volkswagenie z małym przebiegiem. Marcin w swoim garażu ma do wyboru tak wiele aut, że spokojnie mógłby otworzyć małe muzeum. Szczególnie, że wszystkie jego samochody są po prostu perfekcyjne, czasem z przebiegiem znacząco poniżej 20000 kilometrów! Przy tak doskonałym materiale, zmian nie trzeba wiele, dlatego Marcin zawsze decyduje się na sprawdzony przepis: obniżone zawieszenie, gustowne felgi, ewentualnie akcenty z epoki. Wszystko przemyślane tak, by w każdej chwili można było przywrócić fabryczną specyfikację.

Most of us dreams about even one, immaculately maintained, original classic Volkswagen with little mileage. Marcin has so many cars to choose from in his garage that he could easily open a small museum. Especially that all his cars are just perfect, sometimes with a mileage significantly below 20,000 kilometers! With such a great material, you do not need much changes, which is why Marcin always chooses a proven recipe: low suspension, tasteful rims, or accents from the era. Everything is thought out so that the factory specification can be restored at any time.

3. Volkswagen Golf Mk3 / Mariusz Chmielewski / PL

Historia zatacza koło. Kiedy dokładki, spoilery, poszerzenia, owiewki i wloty powietrza znane z lat 80. i 90. odeszły do lamusa na rzecz mniej krzykliwych modyfikacji, nikt nie spodziewał się chyba, że dwie dekady później te same elementy znowu wrócą na tuningowe salony. Na rodzimym podwórku jednym z najciekawszych przykładów tego zjawiska jest Golf Mk3 Mariusza. Dodatki z półek ABT, Votex, Ulter, Bonrath, Hella czy Projektzwo, skutecznie przenoszą nas w czasie. Odpowiednią dawkę nowoczesności zapewnia między innymi pneumatyczne zawieszenie, które pozwoliło uzyskać zupełnie współczesny stance.

History is circling. When the splitters, spoilers, wide-bodys, air deflectors and air intakes of the 80s and 90s were gone for less flashy modifications, nobody expected that the same elements would return to tuning salons two decades later. In the home yard, one of the most interesting examples of this phenomenon is Golf Mk3 made by Mariusz. Additions from the ABT, Votex, Ulter, Bonrath, Hella or Projektzwo shelves effectively transfers us in time. The right dose of modernity is ensured by, among others, pneumatic suspension, which allowed to obtain a completely contemporary stance.

4. Volkswagen Golf Mk4 / Ivan Messere / CH

Szwajcarska precyzja i niemiecka motoryzacja- czy można wyobrazić sobie wyższej jakości połączenie? Patrząc na projekt Ivana można śmiało wysunąć wniosek, że nie. Sukces jego projektu opiera się na oryginalnych elementach z topowej odmiany R32, niecodziennym kolorze nadwozia i genialnych felgach Rad48 BR. Patrząc na listę zmian widać od razu, że dla Ivana liczyły się przede wszystkim przemyślane detale w stylu OEM+. To doskonały przykład na to, że diabeł często tkwi w prostocie.

Swiss precision and German motorization – can you imagine a higher quality connection? When looking at Ivan’s project, it is safe to conclude that the answer is 'no’. The success of his design is based on the original elements from the top R32 variant, unusual body color and brilliant Rad48 BR rims. Looking at the list of changes you can see immediately that for Ivan the most important were details in the style of OEM+. This is a perfect example that the devil is always in simplicity.

5. Volkswagen Golf Mk1 / Tomasz Ozga / PL

Sam już nie wiem, ile razy słyszałem od właścicieli opisywanych w VOLXONE aut stwierdzenie, że w zamierzeniu ich projekty nigdy nie miały być tak rozwinięte, jak obecnie są. Przykład Tomasza jest w tej kwestii niezwykle obrazowy. Jego początkowy plan na kilka drobnych poprawek przerodził się w jeden z najbardziej kompletnych projektów, jakie opisywaliśmy w 2018 roku. Tej Jedynce nie brakuje absolutnie niczego: kultowe akcesoria na zewnątrz, klasyczne felgi Porsche, utrzymane w motorsportowym stylu wnętrze i jednostka napędowa 1.8 KR z motocyklowymi gaźnikami MIKUNI umieszczona w nieskazitelnie czystej komorze- krótko mówiąc, samochód marzenie.

I do not know how many times I heard from the owners of the cars described in the VOLXONE statement that their cars were never intended to be as developed as they are today. The example of Tomasz is extremely vivid in this matter. His initial plan for a few minor adjustments turned into one of the most complete projects we described in 2018. There’s absolutely nothing missing from this one: iconic accessories on the outside, classic Porsche wheels, motorsport-style interior and the 1.8 KR motor unit with MIKUNI motorcycle carburetors placed in a spotlessly clean engine bay – in short, a dream.

6. Volkswagen Scirocco Mk1 / Sebastian Berndt / DE

Scirocco pierwszej generacji już samo w sobie jest białym krukiem. Gustownie zmodyfikowanych egzemplarzy jest jeszcze mniej, zaś przerobiony w stylu Sebastiana egzemplarz występuje w przyrodzie jako pojedynczy okaz. Jego kreacja to wyjątkowo udane połączenie kilku różnych stylów, doszukamy się więc tu zarówno starej niemieckiej szkoły, motorsportowych dodatków, jak i odniesień do amerykańskich Hot-Rodów. Wszystkie detale genialnie ze sobą współgrają, tworząc projekt jedyny w swoim rodzaju. Carbonowe dodatki i perfekcyjnie zaaranżowana komora silnika to kolejne niepodważalne atuty.

The first generation of Scirocco is in itself a white raven. Tastefully modified copies are even less, while the copy in the style of Sebastian is found in nature as a single specimen. His creation is a very successful combination of several different styles, so we’ll find here both old German school, motorsport accessories, as well as references to American Hot-Rods. All these details work together genially, creating a one-of-a-kind project. Carbon additives and a perfectly arranged engine bay are its greatest strengths.

7. Volkswagen Golf Mk1 / Gabriel Couty / FR

Czy jest jeszcze coś, co nie zostało powiedziane o Golfie Gabriela? Ten wóz to jedno z najbardziej oszałamiających, zadziwiających i innowacyjnych aut, z jakim kiedykolwiek mieliśmy do czynienia. Sądzę, że nie będzie przesadą stwierdzenie, że Mk1 Gabriela to kolejny kamień milowy sceny VW. Najbardziej zaskakujący jest fakt, że to niewątpliwe dzieło sztuki nie powstawało kilka lat z pomocą dużych firm, a zostało zbudowane w przydomowym garażu praktycznie w ciągu dwunastu miesięcy. Liczba detali jest tak duża, że o tym wozie nie powinno się pisać zwykłych prasowych artykułów. To jest temat na grubą książkę.

Is there anything else that has not been said about Gabriel’s Golf? This car is one of the most stunning, amazing and innovative cars we’ve ever seen. I think it will not be an exaggeration to say that Gabriel’s Mk1 is another milestone in the VW scene. The most surprising is the fact that this unquestionable work of art was not created a few years with the help of large companies, and was built in a private garage almost in twelve months. The number of details is so big that you should not write ordinary press articles about this car. This is a topic for a thick book.

8. Volkswagen Corrado / Piotr Gradzewicz / PL

Corrado to obok kultowego T1 bodaj jedyny model Volkswagena, o którym marzy większość miłośników motoryzacji, również tych, których marka z Wolfsburga sama w sobie nie pociąga. A już z pewnością jest tak w przypadku tego konkretnego egzemplarza. Dzięki jednostce napędowej 3.6 FSI, chromowanym obręczom BBS RS, perfekcyjnie położonemu lakierowi i wykończonemu skórą, Alcantarą i carbonem wnętrzu, Corrado Piotra to absolutny Top pośród wszystkich polskich projektów. Warto nadmienić, że jako prawdziwy pasjonata, Piotr większość prac wykonuje we własnym zakresie.

Corrado is next to the iconic T1, probably the only model of Volkswagen, which is dreamed by the majority of motoring enthusiasts, including those whose brand from Wolfsburg does not attract in itself, and certainly this is the case with this particular piece. With the 3.6 FSI drive unit, the BBS RS chrome rims, the perfectly laid paint and finished with leather, Alcantara and carbon interior, Piotr’s Corrado is the absolute Top among all Polish projects. It is worth mentioning that as a real enthusiast, Piotr does most of the work on his own.

9. Audi RS4 / Andreas Pfeffer / DE

To już tradycja, że z każdej wyprawy na Wörthersee wracamy z przynajmniej jedną sesją samochodu Andreasa. Nic w tym dziwnego, bo popularny Gepfeffert co roku zaskakuje czymś nowym i niecodziennym. Tym razem było to zupełnie świeżutkie RS4, które zmodyfikował według sprawdzonej receptury: duże kute felgi OZ i obniżone do granic absurdu zawieszenie, rzecz jasna gwintowane. Jeśli dodać do tego fotele z Audi R8, czy niecodzienne oklejenie, otrzymamy jedno z najbardziej wyróżniających się aut na austriackiej imprezie.

It is already a tradition that we return from each trip to the Wörthersee with at least one Andreas car photoshoot. This is not surprising, because the popular Gepfeffert every year surprises with something new and unusual. This time it was completely fresh RS4, which he modified according to the tried and tested recipe: large forged OZ rims and lowered to absurd level suspension, of course coilover. If you add to this seats from the Audi R8, or unusual wrap, we will get one of the most distinctive cars at the Austrian event.

10. Volkswagen T25 / Joe Pearce / GB

Joe zbudował jeden z najbardziej radykalnych projektów 2018 roku. Choć pozornie wygląda jak seryjne, popularne T3, w rzeczywistości ma z nim niewiele wspólnego. Ujmując rzecz w dużym skrócie, Joe odciął nadwozie od podłogi i połączył je na nowo o 7” niżej. By cała operacja się udała, przerobił też drzwi, mocowania silnika, nadkola, zmienił położenie pedałów i układu kierowniczego i wykonał całą masę customowej roboty wszędzie tam, gdzie nie widać tego nawet na drugi rzut oka. Kolejny atut żółtego pick-upa to hydrauliczne zawieszenie, obręcze Rotiform CCV i mnóstwo niepowtarzalnego stylu.

Joe built one of the most radical projects of 2018. Although it looks like a stock, popular T3, it does not really have much in common with it. To put it in a nutshell, Joe cut off the body from the floor and connected it again 7″ higher. For the whole operation to succeed, he also remodeled the doors, engine mounts, wheel arches, changed the position of the pedals and steering and performed a whole lot of custom work wherever you can not see it even at a second glance. Another advantage of the yellow pick-up are the hydraulic suspension, Rotiform CCV rims and a lot of unique style.

11. Audi RS4 / Thomas Killi / DE

Niepozorne czarne kombi Thomasa może zadziwić niejednego właściciela sportowego auta z prawdziwego zdarzenia. Nawet obręcze BBS FI-R i ceramiczny układ hamulcowy nie zdradzają, że pod maską auta pracuje jednostka o mocy dokładnie 799,3 KM! Można powiedzieć, że silnik został zbudowany właściwie od zera w turboelite.com, a osiągnięty efekt nie jest szczytem ambicji Thomasa. Wysoki poziom projektu zapewniają też dodatki takie jak short-shifter CAE, fotele i kierownica z RS4 B7, oraz masa carbonowych dodatków. Sleeper idealny!

Inconspicuous black avant from Thomas can amaze many real sports car owners. Even the BBS FI-R wheels and the ceramic braking system do not reveal that the 799,3-horsepower unit is working under the hood of the car! It can be said that the engine was built properly from zero in turboelite.com, and the achieved effect is not the peak of Thomas’ ambition. The high level of the project also provides accessories such as CAE short-shifter, seats and steering wheel from RS4 B7, and a mass of carbon additives. Perfect Sleeper!

12. Audi RS4 / Klaus Peter-Krenmayr / DE

831 koni mechanicznych i potencjał na przekroczenie magicznej bariery 1000 KM w rodzinnym kombi- oto najkrótsza charakterystyka RS4 Klausa. Jednak w tym aucie wrażenie robi nie tylko Performance, ponieważ w tym projekcie świat mocy idealnie łączy się z nienaganną stylistyką. Felgi BBS FI-R, ceramiczne hamulce i morze Alcantary oraz czarnego i niebieskiego carbonu w ilości godnej supersamochodu, to właśnie auto Klausa. Ale nic w tym dziwnego, w końcu bycie właścicielem legendarnego turboelite.com zobowiązuje!

831 horsepower and the potential to exceed the magical barrier of 1,000 hp in the family wagon – the shortest characterization of the Klaus’ RS4. However, in this car, not only the performance is impressive, because in this project the world of power is perfectly combined with impeccable stylistics. The BBS FI-R wheels, ceramic brakes and the sea of Alcantara as well as black and blue carbon in an amount worthy of a supercar, this is Klaus’s car. But nothing strange, in the end, being the owner of the legendary turboelite.com obliges!

13. Volkswagn Golf Mk1 / Dawid Sulewski / PL

Żaden z opisywanych przeze mnie samochodów nie wiązał się z tak osobistą dla mnie historią, jak Golf Dawida. Budowane od 1997 roku Mk1 dziś powala detalami i autorskimi rozwiązaniami, ale też zaangażowaniem właściciela i ogólną opowieścią, jaką za sobą kryje. Ten Golf to stara szkoła: chromowane detale, jednostka 1.8 G60, obręcze Porsche Gullideckel, customowy short-shifter i wiele innych niesamowitych detali, a wszystko to okupione tysiącami roboczogodzin spędzonych w garażu. Szczególnie dziś, w czasach szybkich projektów na jeden sezon, ten wóz to prawdziwy skarb.

None of the cars I described involved a history as personal as Dawid’s. Built since 1997, Mk1 today brings down details and proprietary solutions, but also the owner’s involvement and the overall story behind it. This Golf is an old school: chrome details, 1.8 G60 unit, Porsche Gullideckel rims, custom short-shifter and many other amazing details, all paid with thousands of man-hours spent in the garage. Especially today, in times of quick projects for one season, this car is a real treasure.

14. Audi 50 / Marek Szumski / PL

Audi Marka to kolejny samochód, którego powstanie wymagało wielu lat ciężkiej pracy, często w zupełnie nieprofesjonalnych warunkach. Jak widać, takie projekty mogą mieć największą wartość! Ten wóz najlepiej wygląda na torze, gdzie poszerzenia w stylu Berg-Cup, obręcze BBS e30, kubełkowe fotele Wiechers, klatka bezpieczeństwa i zamykane na zapinki maska i tylna klapa pasują jak ulał. Ale to auto nie tylko wygląda na zawadiakę: dzięki silnikowi 1.6 16V z nowszego Polo GTI, Pięćdziesiątka Marka to naprawdę szybki samochód. Idealna harmonia funkcji i formy.

The Audi from Marek is another car whose creation required many years of hard work, often in completely unprofessional conditions. As you can see, such projects can have the greatest value. This car looks best on the track, where the Berg-Cup extensions, BBS e30 rims, Wiechers bucket seats, safety cage and lockable bonnet and tailgate fits like a glove. But this car not only looks like a hurray: thanks to the 1.6 16V engine from the newer Polo GTI, Marek’s 50 is a really fast car. Perfect harmony of function and form.

15. Volkswagen Golf Mk3 / Bartosz Jastrzemski / PL

„Golf Mk3 by Lakiernik” to fraza, której nie trzeba przedstawiać nikomu ze starej polskiej szkoły. Legenda, w której powstanie na przestrzeni lat wielu zwątpiło, w końcu ujrzała światło dzienne. I jest się czym zachwycać, bo oprócz nieskazitelnej jakości wykonania, to auto można zaliczyć do czołówki projektów znad Wisły także pod względem zaawansowania zmian. Absolutnie żaden detal nie uszedł uwadze Bartka. Pneumatyczne zawieszenie AirLift, gruntownie zmodyfikowana jednostka 1.8T w wyczyszczonej do granic komorze, rozbudowane hamulce, tapicerka z czarnej i pomarańczowej skóry Lamborghini, fotele Recaro CS, dodatki z półek ABT, Projektzwo, Bonrath… lista zmian dosłownie nie ma końca. Kolejny materiał na książkę.

„Golf Mk3 by Lakiernik” is a phrase that you do not need to introduce to anyone from an old Polish school. The legend, in which creation over the years many people doubted, finally saw the light of day. And what’s amazing about it, because in addition to impeccable build quality, this car can be counted among the top projects from Poland. Absolutely no detail escaped Bartek’s mind. Airlift pneumatic suspension, a thoroughly modified 1.8T unit in the bay cleaned to the boundaries, extensive brakes, upholstery in black and orange Lamborghini leather, Recaro CS seats, ABT, Projektzwo, Bonrath parts… the list of changes is literally endless.

16. Volkswagen Jetta A5 Coupe / Niall Gerety / IRL

Na pierwszy rzut oka wszystko w tym aucie jest na swoim miejscu: obręcze Rotiform OZT, zawieszenie AirLift, front z Golfa R32, efektowna zabudowa bagażnika. W całym tym obrazie wprawne oko dostrzeże jednak coś więcej, a mówiąc ściślej, coś mniej: chodzi o brak tylnych drzwi. Tak, tak, Niall podczas modyfikowania swojej Jetty poszedł własną, trudną i krętą ścieżką, budując jedyną na świecie piątą generację Jetty z nadwoziem dwudrzwiowym! Tę szaloną ideę udało mu się wcielić w życie w sposób spektakularny do tego stopnia, że osoby nieobeznane w temacie nie są w stanie zauważyć modyfikacji. A to najlepszy komplement dla tego auta!

At first glance, everything in this car is in its place: Rotiform OZT rims, Airlift suspension, Golf R32 front, impressive bag build. In the whole picture, however, the trained eye will notice something more, and to be more precise, it is the lack of a back door. Yes, yes, Niall, while modifying his Jetta, went his own difficult and winding path, building the world’s only fifth generation Jetta with a two-door body! He managed to implement this crazy idea in a spectacular way to such an extent that people who are not familiar with the topic are not able to notice modifications. And this is the best compliment for this car!

17. Volkswagen Scirocco Mk1 / Tom Klein Gunnewiek / NL

Gdybym w obrazkowej encyklopedii miał zdefiniować jednym zdjęciem słowo ‘nieskazitelny’, na fotografii byłoby właśnie Scirocco Toma. Niestety, tej cechy nie są w stanie oddać żadne, najlepsze nawet zdjęcia, ale wierz mi, że ten samochód jest absolutnym majstersztykiem w każdym calu. Nieważne, czy chodzi o lakier na karoserii, w komorze silnika, w nadkolach, czy na podwoziu- wszystko wykonane jest z precyzją godną samego Michała Anioła. To samo dotyczy wyglądu wnętrza, silnika, układu hamulcowego, zawieszenia, słowem, każdego centymetra kwadratowego srebrnego Scirocco. Klasa sama w sobie!

If I had to define the word 'immaculate’ in a picture encyclopedia, Tom’s Scirocco would be in the photograph. Unfortunately, this feature we can’t show you even with the best photos, but believe me that this car is an absolute masterpiece in every inch. It does not matter if it comes to car body paint, engine compartment, wheel arches or chassis – everything is made with the precision of Michelangelo. The same applies to the appearance of the interior, engine, braking system, suspension, in a word, every square centimeter of silver Scirocco. A class in itself!

18. Volkswagen Beetle / Kevin Präg / DE

Świat Aircooled fascynuje coraz więcej osób ze sceny VW. Trudno się dziwić, gdy wokół pojawiają się egzemplarze takie jak Garbus Kevina. Ten wóz ma wszystko, co powinien mieć prawdziwy Garbus: odrobinę patyny tu, szczyptę przetarć tam, a na dokładkę kilka kultowych gadżetów, które wspólnie tworzą niepowtarzalny klimat. Dostojnie pracujące pneumatyczne zawieszenie tworzy z customowymi trzyczęściowymi obręczami Porsche Fuchs genialne połączenie. Całość sprawia, że bardzo, ale to bardzo pożądam tego auta w swoim garażu…

The world of Aircooled is fascinated by more and more people from the VW scene. It is hardly surprising when copies such as the Kevin’s Beetle appear around. This car has everything a real Beetle should have: a little patina here, a pinch to rub off there, and a few iconic gadgets that together creates an unique atmosphere. Slowly working pneumatic suspension creates a brilliant stance with custom three-piece Porsche Fuchs rims. The whole makes that I very much want this car in my garage…

19. Volkswagen Beetle / Etienne Präg / DE

Mój brat niestety zupełnie nie podziela mojego zamiłowania do Volkswagenów. Kevin jest w nieco lepszej sytuacji, ponieważ jego brat Etienne jest z dokładnie tej samej bajki, co on. Garbus Etienne utrzymany jest jednak w zupełnie innym klimacie i wygląda, jakby dopiero co opuścił fabrykę. No, może z tym wyjątkiem, że żaden seryjny Garbus nie miał pneumatycznego zawieszenia i felg w stylu kultowego modelu Fuchs. Połączenie jasnoszarego lakieru i błękitnej tapicerki zdaje egzamin śpiewająco.

Unfortunately, my brother does not share my passion for Volkswagen completely. Kevin is in a slightly better situation because his brother Etienne is from exactly the same fairy tale. Etienne’s Beetle is however kept in a completely different climate and looks like it just left the factory. Well, except that no stock Beetle had a pneumatic suspension and rims in the style of the iconic Fuchs. The combination of light gray paint and blue upholstery passes the exam with flying colors.

20. Volkswagen Beetle / Florian Riedl / DE

Trudno o bardziej klasyczne wyobrażenie Garbusa, niż egzemplarz w kolorze kości słoniowej, z granatową materiałową tapicerką, stojący na kultowych obręczach BRM. Egzemplarz Floriana wyróżnia się także tym, że łączy w sobie idealnie odbudowane nadwozie z utrzymanymi w oryginalnej kondycji elementami wnętrza czy innymi drobiazgami. I to jest właśnie kwintesencja tego, co w świecie Aircooled najważniejsze: dobrej zabawy i nieskończonej pasji.

It is hard to imagine the more classical Beetle than an ivory-colored copy, with a navy blue material upholstery, standing on the iconic BRM rims. A copy of Florian is also distinguished by the fact that it combines a perfectly rebuilt body with original interior elements and other small details kept in its original condition. And this is the quintessence of what is most important in the world of Aircooled: good fun and infinite passion.